Aanmelden

De Deventer leerschool geeft per schooljaar ook de schoolgids uit.

Met deze gids willen wij u een beeld geven van onze school.

Het schoolplan 2015-2019 is het beleidsplan van onze school.

In het pestprotocol staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt.

Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

Wij werken op school voor de zorg voor leerlingen volgens de volgende protocollen: