Aanmelden

De Deventer leerschool geeft per schooljaar ook de schoolgids uit.

Met deze gids willen wij u een beeld geven van onze school.

Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsplan van onze school.

In het anti-pestprotocol staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt.

Door het anti-pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

Wij werken op school voor de zorg voor leerlingen volgens de volgende protocollen: