Aanmelden

In het anti-pestprotocol staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt.

Door het anti-pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

Klik hier om ons anti-pestprotocol te lezen.