Aanmelden

Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsplan van onze school.

Het vermeldt naast de huidige stand van zaken, in hoofdlijnen, het onderwijskundig-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

 

Klik hier om het schoolplan te lezen.