Aanmelden

?>

Het schoolplan 2015-2019 is het beleidsplan van onze school.

Het vermeldt naast de huidige stand van zaken, in hoofdlijnen, het onderwijskundig-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

 

Klik hier om het schoolplan te lezen.

 

Het schoolplan opent in een nieuw venster.